O firmie

BIO-Projekt Sp. z o.o. rozpoczęła działalność we wrześniu 2010 r. jako przedsiębiorstwo inżynieryjne. Działalność spółki ukierunkowana jest na prowadzenie krytycznych funkcji i koncepcji technologii oczyszczania gazu ziemnego, będącej przedmiotem prac B+R. Obranie kierunku działalności w zakresie rozwoju nowoczesnych proekologicznych technologii uzdatniania gazu ziemnego zbieżne jest z profilem działalności udziałowców spółki BIO-Projekt, którymi są firmy CAD-Projekt Sp. z o.o. oraz niemiecki partner – firma ERDGAS ERDÖL PLANUNG CELLE GmbH mogących pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i pozycją, specjalizujący się w technologii gazowej – wydobycia, suszenia i oczyszczania gazu ziemnego.

Spółka BIO-Projekt, na tle działających firm konkurencyjnych na rynku, wyróżnia o wysoka innowacyjność na skalę światową proponowanych rozwiązań, zespół specjalistów – inżynierów, doświadczonych w projektowaniu i konstruowaniu instalacji do wydobycia i uzdatniania gazu ziemnego oraz doświadczenie i kontakty na rynku międzynarodowym, wniesione przez udziałowców spółki.

Udziałowcy:
CAD-Projekt Sp. z o.o. – Większościowy udziałowiec spółki: działa na rynku od 1991 r., jako przedsiębiorstwo inżynieryjne. Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do klientów z sektora przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego. Uwierzytelnieniem innowacyjnego charakteru spółki w zakresie rozwiązań technologicznych jest wiele projektów do wydobycia i obróbki gazu ziemnego, także zasiarczonego jak rownież projekt platformy do wydobycia gazu ziemnego na terenie Morza Północnego. Na polu technologii gazowej, wydobycia, osuszania i oczyszczania gazu ziemnego spółka realizuje projekty absorbcyjnego i adsorpcyjnego osuszania gazu ziemnego. Równolegle realizowane są projekty instalacji dla przemysłu chemicznego i farmacji.

ERDGAS ERDÖL PLANUNG CELLE GmbH –  Została założona w 2000 r. przez członków DSD Erdgas und Umwelttechnik, którzy posiadają prawie 40 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie obiektów powierzchniowych dla gazu ziemnego i ropy naftowej. Działania planistyczne firmy obejmują instalacje do separacji oleju, osuszenia gazu przy odwiertach produkcyjnych oraz przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych.